Vòng Quay Tử Thần

Play Center Play

Bạn còn lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Ykhanhbya LƯỠI HÁI TỬ THẦN 6 phút trước
Giő Sőng 120 Kim Cương 8 phút trước
Lê Thái 19999 Kim Cương 11 phút trước
Hung Tran 19999 Kim Cương 12 phút trước
Quang Núi 5999 Kim Cương 23 phút trước
Nguyễn Tuấn 2520 Kim Cương 29 phút trước
Ngoan Do 2520 Kim Cương 42 phút trước
Luân 19999 Kim Cương 45 phút trước
Nguyễn Cẩm Hường 12499 Kim Cương 58 phút trước
Dũng Đinh 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Dây Trân 4999 Kim Cương 1 giờ trước
Haianh762 LƯỠI HÁI TỬ THẦN 1 giờ trước
Con Nai 12499 Kim Cương 1 giờ trước
Bảo An 399 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
4999 Kim Cương 2 giờ trước
Quan Le LƯỠI HÁI TỬ THẦN 2 giờ trước
Đường Về Nhà 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn Tiến 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Chuyển Bé LƯỠI HÁI TỬ THẦN 2 giờ trước
Minh Nhut Tran 4999 Kim Cương 2 giờ trước
Khiem Lê Viêt 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Phạm Tùng Bò 399 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Tuấn Nguyễn 19999 Kim Cương 3 giờ trước
Nguyen Loi Nguyen 4999 Kim Cương 3 giờ trước
Nguyên LƯỠI HÁI TỬ THẦN 3 giờ trước
Monsiuer1234 2520 Kim Cương 3 giờ trước
SHUTDOWN1358 399 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Lạnh Lùng 2520 Kim Cương 3 giờ trước
Trần Tín 2520 Kim Cương 3 giờ trước
Loc Trinh 4999 Kim Cương 3 giờ trước
Xem thêm